>

Nước nóng made in Germany Stiebel Eltron WWK302H

Nhà Phố 7 tầng TP Hải Phòng.

Với hệ thống nước nóng tổng Stiebel Eltron, chỉ cần một máy có thể sử dụng cho toàn bộ công trình 7 tầng

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: